O que vem à rede Sara Figueiredo Costa 16 Julho 2021

Padeiros galegos na Lisboa proletária
A história dos trabalhadores galegos emigrados em Lisboa e a sua participação nas lutas proletárias dos séculos XIX e XX.

Na edição digital da revista galega Luzes, um artigo de Eliseo Fernández recupera a história da presença abundante de trabalhadores galegos na Lisboa do século XIX, traçando a sua contribuição para os mais antigos movimentos proletários que a capital portuguesa viu crescer. Foram os vendedores de pão que deram início a uma greve que haveria de ficar registada na memória dos lisboetas: «(…) a figura dos repartidores de pan desapareceu, de súpeto, das rúas de Lisboa un 16 de xuño de 1894, a consecuencia dun conflito coas autoridades municipais. O detonante eran as medidas de control que a Cámara Municipal tentaba facer do traballo dos repartidores, coa imposición de fianzas e carnés de reparto, e o xeito abusivo co que as autoridades gobernativas tentaran levar adiante estas medidas, chegando á detención de repartidores pola falta dos devanditos documentos. A indignación dos traballadores era total, pois o motivo de fondo non era outro que a falta de peso dos pans, e eles defendían que non podían responsabilizarse desta fraude pois eran os donos dos panaderías os que llos entregaban e eles non tiñan medios para facer a comprobación de que o peso era o correcto.» Depois de várias assembleias e de negociações com as autoridades que nunca chegaram a bom porto, a greve instalou-se, escolhendo o arvoredo de Monsanto para quartel-general: «A iniciativa dos moços de padeiro sorprendeu as autoridades e chamou a atención da prensa e do público en xeral. Nunca se vira en Lisboa un movemento proletario desas características. Ao cabo, a iniciativa dos repartidores viña a confirmar a potencia da actuación mancomunada da clase operaria, nunha época en que o 1º de maio quedara recentemente instituído como data para as demostracións de forza da clase obreira.» Houve carga policial, trabalhadores deportados e solidariedade dos trabalhadores portugueses da panificação. E a luta deixou raízes: «Como mostra, basta lembrar a folga dos panadeiros lisboetas do ano 1924, que se agravou despois da conmemoración do 1º de maio e que levou ao Goberno portugués a anunciar a determinación de conducir até a fronteira aos panadeiros galegos que tiveran abandonado o traballo.» O acampamento de grevistas em Monsanto não foi esquecido pelas autoridades portuguesas.

→ Luzes